Predvádzacie jazdy

Objednajte si predvádzaciu jazdu online. Vyplňte formulár a naši kolegovia vás budú kontaktovať v čo najkratšom čase.

Vyberte si miesto, odkiaľ Vás budeme kontaktovať: *

Odoslaním formulára udeľujem spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o., so sídlom: Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, IČO: 35 780 754 (ďalej len "MBSK") dobrovoľne v zmysle §7 zákona č. 428/2002 Z.z.o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely MBSK (zasielanie informácii o pripravovaných akciách, produktoch a inej podobnej marketingovej komunikácie, a to aj prostredníctvom elektronickej komunikácie, SMS a pod.) v rozsahu uvedenom vo formulári. MBSK je oprávnená tieto údaje spracovávať aj prostredníctvom tretích osôb a tiež ich poskytnúť spoločnostiam patriacim do autorizovanej siete predajcov a servisných stredísk Mercedes-Benz za rovnakým účelom, na aký boli udelené. Zároveň súhlasím, aby MBSK spracovávala moje osobné údaje až kým nebude súhlas písomne odvolaný. Týmto beriem na vedomie, že mám vo vzťahu k svojim spracúvaným osobným údajom práva podľa §20 a súv. zákona č. 428/2002 Z.z.. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľujem súhlas aj na spracúvanie iných mnou poskytnutých údajov, nemajúcich charakter osobného údaju.