Príspevok na kúpu elektromobilu

Základné informácie o príspevku na kúpu elektromobilu

Formou častých otázok a odpovedí ponúkame najdôležitejšie informácie pre žiadateľov o príspevok:

Aké sú ďalšie podmienky vyplatenia celej sumy?
Vozidlo musí byť minimálne po dobu dvoch rokov evidované vo vozidlovom parku SR. Kontrolný mechanizmus toho, či vozidlo je v evidencii, bude vykonávaný v úzkej spolupráci s Prezídiom policajného zboru – evidencia vozidiel.

Kde sa o podporu možno uchádzať?
Stačí navštíviť autorizovaných predajcov vozidiel na Slovensku. O možnosti príspevku sú informovaní a poznajú podmienky a proces registrácie.

Aký je proces registrácie?
Proces registrácie a vyplácania príspevku administruje Zväz automobilového priemyslu SR. Ak na otázky nie je možné nájsť odpoveď v tomto texte, treba ich adresovať ZAP SR (odkaz nižšie).

Ambíciou je, aby bol proces čo najjednoduchší. ZAP SR má skúsenosti z projektu známeho ako „šrotovné“. Dôležitou informáciou je fakt, že príspevok si predajca automaticky neodráta zo zaplatenej sumy ako zľavu, ale musí sa o neho uchádzať zákazník. Ten si ho po vyplatení sumy za vozidlo, môže vzápätí nárokovať na svoj účet po splnení podmienok.

Postup:

  • Objednávka vozidla – zákazník si objedná vozidlo prostredníctvom autorizovanej siete predajcov, predajca objednáva vozidlo u výrobcu/zástupcu výrobcu (importéra)
  • Rezervácia prostriedkov – importér vykoná rezerváciu prostriedkov na konkrétne vozidlo (VIN číslo), pričom výrobca garantuje technické parametre vozidla tak, že vozidlo plní parametre na podporu. O rezervácii /vinkulácii prostriedkov dostane importér potvrdenie.
  • Dodávka a zaregistrovanie vozidla – po dodaní, predaji a registrácii vozidla uzavrie vlastník vozidla a ZAP SR právny vzťah, na základe ktorého ZAP SR vyplatí vlastníkovi vozidla následne prvú splátku. 

Odporučiť stránku