Rozhodujúce je to, čo je pre vašu linku najdôležitejšie
Citaro. Meradlo

Údržba

Práve dopravné podniky musia tvrdo kalkulovať. Je dôležité, aby sa pri týchto kalkuláciách počítalo s celou dobou životnosti autobusu. V tomto ohľade stanovuje autobus Citaro kritériá od nepamäti.

Obrázky a film na príklade autobusu Citaro Euro V/EEV (v krajinách EÚ nie sú tieto vozidlá homologizované)

Odporučiť stránku

Citaro

Fascinácia

Informácie o vozidle