Citaro. Meradlo
Prehľad prvkov výbavy

* Pri motore OM 936

** Pri motore OM 936 h

*** Len pri vozidlách s novou štruktúrou elektronickej sústavy

[1] Citaro K

[2] Citaro

[3] Citaro G

[4] Citaro G – OM 936 h

K údajom:

Po redakčnej uzávierke týchto údajov mohli nastať technické zmeny. Zobrazený list technických údajov je len výberom z možných prvkov výbavy. Niektoré prvky zvláštnej výbavy nemajú vplyv na cenu. O aktuálnom záväznom stave sa preto informujte u poradcu predaja autobusov značky Mercedes-Benz.

Odporučiť stránku

Citaro

Fascinácia

Informácie o vozidle