Hospodárnosť

Dizajn

Komfort

Bezpečnosť

Bezpečnosť a životné prostredie

Citaro

Fascinácia

Informácie o vozidle