Citaro - sériová výbava
Prehľad

Motor Citaro K Citaro Citaro LE Citaro L Citaro G
Motor Mercedes-Benz OM 926 LA BlueTec® x x - - -
Motor Mercedes-Benz OM 906 hLA BlueTec® x x - - -
Motor Mercedes-Benz OM 457 (h)LA BlueTec® - x x x x
Tlačidlo na spustenie a zastavenie motora v priestore motora x x x x x
Zapuzdrenie priestoru motora x x x x x
Optická indikácia údržby vzduchového filtra x x x x x
Hydrostatický pohon ventilátorov x x (x) x x
Automatické dopĺňanie motorového oleja x x x x x
Stojatý olejový filter x x x x x
Elektronická regulácia motora (MR) x x x x x
Podvozok          
Automatická prevodovka, s retardérom x x x x x
ABS, antiblokovací systém x x x x x
Riadenie s posilňovačom x x x x x
Stĺpik riadenia s nastaviteľnou výškou a sklonom x x x x x
Predná náprava s nezávislým zavesením kolies x x x x x
Portálová zadná náprava x x - x x
Stabilizátory na prednej náprave - - x - -
Elektronická regulácia svetlej výšky x x x x x
EBS, elektropneumatická dvojokruhová vzduchotlaková brzda x x x x x
Kotúčové brzdy s indikáciou opotrebovania brzdového obloženia x x x x x
Výstražný bzučiak pri nezatiahnutej pružinovej brzde x x x x x
Vysušovač vzduchu x x x x x

* (h) LA: LA = zvisle uložený motor, hLA = vodorovne a pozdĺžne namontovaný motor

Údaje sa po publikácii mohli zmeniť. Tento zoznam je len výňatkom z možných kombinácií. Pre viac informácií oslovte vášho zmluvného partnera Mercedes-Benz.

Odporučiť stránku

Citaro

Fascinácia

Informácie o vozidle