Sériová výbava autobusu Conecto (12 m)

Klimatizácia a elektrická sústava

Klimatizácia Conecto Conecto G
Vykurovacie telesá v bočných stenách x x
Prídavné kúrenie x x
Obehové čerpadlo, veľké ZV x
Výklopné okná x x
Elektrická sústava    
Poistková skrinka za vodičom na e-priehradke so štvorhranným zámkom x x
Veko údržby skrinky elektriky prístupné z priestoru pre cestujúcich, so štvorhranným zámkom x x
Výklopné okná x x
Palubné akumulátory, 2x200 Ah, podľa DIN 72311 x x
OBD (palubná diagnostika) x x
Bočné obrysové svetlá vo
vyhotovení LED
x x

K údajom:

Po redakčnej uzávierke týchto údajov mohlo dôjsť k technickým zmenám. Zobrazený dátový list je len výťahom možných výbav. Niektoré zvláštne prvky výbavy neovplyvňujú cenu. O aktuálnom záväznom stave sa preto informujte u poradcu predaja autobusov značky Mercedes-Benz.

Odporučiť stránku

Conecto

Fascinácia

Informácie o vozidle