Zvláštna výbava autobusu Intouro

Motor a podvozok Intouro Intouro L Intouro M
Odľahčovacia brzda ovládaná brzdovým pedálom, vypínateľná x x x
Osvetlenie priestoru motora x x x
Regulácia preklzávania hnacích kolies (ASR), ovládaná brzdou, vypínateľná x x x
Zastávková brzda s/bez blokovania rozjazdu x x x
Retardér hydrodynamický VOITH VR 123 x x x
Stabilizátor na hnacej náprave x x x
Spúšťacie a zdvíhacie zariadenie karosérie, kombinované x x x
Náhradné koleso x x x
Pneumatiky MICHELIN x x x
Batožinový priestor x x x

[*] Sériovo.

K údajom:

Po redakčnej uzávierke týchto údajov mohlo dôjsť k technickým zmenám. Zobrazený dátový list je len výťahom možných výbav. Niektoré zvláštne prvky výbavy neovplyvňujú cenu. O aktuálnom záväznom stave sa preto informujte u poradcu predaja autobusov značky Mercedes-Benz.

Odporučiť stránku

Intouro

Fascinácia

Informácie o vozidle