Tourismo
Prehľad technických údajov

K údajom:

Po redakčnej uzávierke týchto údajov mohli nastať technické zmeny. Zobrazený list technických údajov je len výberom z možných prvkov výbavy. Niektoré prvky zvláštnej výbavy nemajú vplyv na cenu. O aktuálnom záväznom stave sa preto informujte u poradcu predaja autobusov značky Mercedes-Benz.

Odporučiť stránku

Tourismo

Generácia Euro VI

Fascinácia

Informácie o vozidle