Nový autobus Tourismo
Prehľad prvkov výbavy

Výber

[1] Tourismo

[2] Tourismo M/2

[3] Tourismo M/3

[4] Tourismo L

K údajom:

Po redakčnej uzávierke týchto údajov mohli nastať technické zmeny. Zobrazený list technických údajov je len výberom z možných prvkov výbavy. Niektoré prvky mimoriadnej výbavy nemajú vplyv na cenu. O aktuálnom záväznom stave sa preto informujte u poradcu predaja autobusov značky Mercedes-Benz.

* Klimatizačný systém, ako aj chladnička vášho vozidla sú naplnené chladivom R-134a a obsahujú fluórovaný skleníkový plyn. Štítky s upozorneniami a podrobnými údajmi o použitom type chladiva sa nachádzajú na príslušných zariadeniach. Dodržte príslušné pokyny uvedené v návode na obsluhu svojho vozidla. Presnejšie údaje nájdete v príslušnej technickej informačnej brožúre.

Odporučiť stránku

Nové Tourismo

Fascinácia

Informácie o vozidle