CoC certifikát

Postup pri získavaní "CoC - dokumentu" alebo "Dokladovania smerníc ES (EHK)"

Pre vozidlá Mercedes-Benz, Smart.

1. krok:

Vyplňte formulár ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE DUPLIKÁTU CERTIFIKÁTU O TYPOVEJ ZHODE VOZIDLA (CoC), alebo ŽIADOSŤ O DOKLADOVANIE SMERNÍC ES (EHK) a doručte s kópiou technického preukazu jedným z uvedených spôsobov.

Spolu so žiadosťou je potrebné zaslať aj kópiu technického preukazu vozidla.

  • poštou: Mercedes-Benz Slovakia s.r.o., Miloš Sís, Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
  • tel.: +421 2 49 29 49 67, +421 2 49 29 49 68
  • faxom: +421 2 49 29 49 40
  • e-mailom: milos.sis@daimler.com

2. krok:

3. krok:

Odporučiť stránku