Upozornenie na používanie súborov cookie, ako aj na vyhodnocovanie údajov o používaní a na využívanie analytických nástrojov

1. Funkcie a použitie súborov cookie

Na našej desktopovej webovej stránke používame nasledujúce cookies:

Názov súboru cookie Opis Typ súboru cookie
_it
_pr
Pri prihlasovaní do MyMercedes sa v tomto súbore cookie uložia zašifrované údaje profilu používateľa, čím sa získa status prihlásenia. Typ 1
_slt (soft login token) Tento súbor cookie ukladá údaje profilu používateľa, ktoré nie sú citlivé, na personalizáciu internetovej stránky v neprihlásenom stave. Typ 1
_st(login token) Tento súbor cookie ukladá údaje profilu používateľa, ktoré nie sú citlivé, na personalizáciu internetovej stránky v prihlásenom stave. Typ 1
cccidealer Tento súbor cookie ukladá zmluvného partnera Mercedes-Benz zvoleného v rámci dopytu. Tento kontakt je predvolený v budúcich dopytoch. Typ 1
dealer Tento súbor cookie ukladá kontakt na obľúbeného obchodníka nastaveného v profile používateľa služby MyMercedes. Typ 1
pgid
sid
Tieto súbory cookie priraďujú vášmu zariadeniu počas trvania návštevy anonymizovaný identifikátor (identifikátor relácie), aby bolo možné zobraziť personalizovaný obsah (napr. naposledy zobrazené produkty). Typ 1
storedVehicles
<Subprocess>_<market>
Pri hľadaní nových a použitých vozidiel máte možnosť odložiť si zaujímavé ponuky do súboru poznámok. Údaje ponúk sa uložia v tomto súbore. Typ 1
JSESSIONID Tento súbor cookie je vytváraný z externého servera, ktorý poskytuje kartografické údaje. Ukladá identifikátory relácií, ktoré združujú viaceré súvisiace dopyty na server a priradia ich jednej relácii. Typ 1, typ 4
cookiePolicy Tieto súbory cookie ukladajú váš súhlas s používaním cookies na tejto webovej stránke. Aktivujú sa automaticky po zatvorení informačného okna s informáciami o používaní cookies. Typ 2
ARPT Aby sme každému používateľovi zaručili bezporuchové používanie internetových stránok Mercedes-Benz, používame viaceré servery na rozloženie zaťaženia. Tento súbor cookie ukladá priradenie používateľa k niektorému z týchto serverov. Typ 2
lastCCBmCode
sr_ccci
sr_ccci_model
Tieto súbory cookie obsahujú informácie o tom, aký model osobného vozidla Mercedes-Benz si používateľ nakonfiguroval ako posledný. Tieto údaje sa zobrazujú na informačných stránkach príslušného modelu a umožňujú pokračovať v konfigurácii neskôr. Typ 2
model Tento súbor cookie ukladá model vozidla, ktorý ste si pozerali naposledy. Takto vás pri ďalšej návšteve môžeme upozorniť na modelovo špecifické obsahy podľa vašich záujmov. Typ 2
ShopStartLinkOutlet* Tento súbor cookie definuje cieľovú stránku, ktorá je dostupná cez odkaz Štart. Typ 2
sr_voc
sr_voc_model
Tieto súbory cookie obsahujú informácie o tom, aký model vanu Mercedes-Benz si používateľ naposledy nakonfiguroval. Tieto údaje sa zobrazujú na informačných stránkach príslušného modelu a umožňujú pokračovať v konfigurácii neskôr. Typ 2
unit Naša internetová stránka obsahuje informácie o všetkých produktoch a službách značky Mercedes-Benz. Tento súbor cookie ukladá oblasť, ktorú ste navštívili ako poslednú. Pomocou tejto informácie vás pri nasledujúcej návšteve môžeme presmerovať priamo na stránky produktov, o ktoré sa zaujímate. Typ 2
_lgin
lastUrl
s_*
s_cc
s_cpc
s_evar_34
s_evar_35
s_fid
s_getval_2
s_ria
s_sq
s_sq
s_sv_sid
s_vi
s_invisit
s_nr
s_vnum
amcv_
ADRUM
gapv_c62
s_ppv/s_ppvi
aam_uuid
Tieto súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako používatelia používajú naše internetovú stránku, čo nám umožňuje priebežne zdokonaľovať stránku podľa vašich záujmov. Typ 3
HighBandwidth
$ms_externalFlash
Tieto súbory cookie obsahujú informácie o tom, ktorá verzia modulu Adobe Flash Player je na koncovom zariadení nainštalovaná a aká šírka pásma je k dispozícii. Takto vám môžeme ponúknuť multimediálne obsahy podľa vášho individuálneho nastavenia systému a zabrániť dlhému trvaniu sťahovania. Typ 3
psyma_participation Na zlepšenie našej internetovej stránky uskutočňujeme pravidelný online-prieskum kvality našich stránok a ponuky informácií. Tento súbor cookie ukazuje, či používateľ prijal alebo odmietol pozvanie zúčastniť sa na prieskume. Typ 3
s_cc Tento súbor cookie ukazuje, že funkcia používania súborov cookie vo vašom prehliadači je zapnutá. Typ 3
session Tento súbor cookie zabraňuje opakovanému zobrazeniu úvodného privítania na našej úvodnej stránke. Typ 3
s_campaign
s_var_1
Ukladá parameter kampane csref pre zamedzenie dvojitého zarátania návštevy počas jej trvania na stránke Typ 3
omniture_optout
Tieto súbory cookies ukladajú informáciu o možnosti analyzovania správania návštevníka na stránke Typ 4

Na našej webovej stránke pre mobilné zariadenia používame nasledujúce cookies:

Názov súboru cookie Opis Typ súboru cookie
bookmark_[MD5] V tomto súbore cookie sa ukladajú vyvolané stránky, zvolené použité a nové vozidlá, ako aj zmluvní partneri Mercedes-Benz, aby ste ich mali pri opätovnom vyvolaní stránky obnovené. Typ 1
cmdp_category
mbp_category
mbt_category
Naša internetová stránka obsahuje informácie o všetkých produktoch a službách značky Mercedes-Benz. Tento súbor cookie ukladá oblasť, ktorú ste navštívili ako poslednú. Pomocou tejto informácie vás pri nasledujúcej návšteve môžeme presmerovať priamo na stránky produktov, o ktoré sa zaujímate. Typ 1
cmdp_lang Tieto súbory cookie ukladajú používateľom zvolenú kombináciu krajiny a jazyka, aby sa obsahy internetových stránok zobrazili v správnom jazyku. Typ 1
cmdp_name
cmdp_dealer
cmdp_address
meinhaendler
haendler[OUTLET_ID]
Tieto súbory cookie ukladajú adresu, názov a interné identifikačné číslo používateľom zvoleného obchodníka. Typ 1
cmdp_redirect Tento súbor cookie uloží voľbu krajiny USA, aby vás v prípade opätovného vyvolania presmeroval priamo na internetovú stránku USA. Typ 1
comparetool Za účelom vysvetlenia funkcie porovnania v našom konfigurátore vozidla sa vám pri prvom použití zobrazí správa o možnosti použitia nástroja pomoci. Tento súbor cookie zabráni opakovanému zobrazeniu správy o možnosti použitia nástroja pomoci. Typ 2
cookiePolicy Tieto súbory cookie ukladajú váš súhlas s používaním cookies na tejto webovej stránke. Aktivujú sa automaticky po zatvorení informačného okna s informáciami o používaní cookies. Typ 2
facdd
facdl
facdo
facdone
facdp
facps
Tieto súbory cookie ukladajú informácie o vlastnostiach a funkciách použitého koncového zariadenia, aby sa optimálne zobrazovala internetová stránka Mercedes-Benz. Typ 2
FITSID Tento súbor cookie identifikuje používateľa anonymizovanou formou. Obsahuje informácie o jeho osobných nastaveniach na internetovej stránke (jazyk, vyhľadávacie kritériá, nakonfigurovaný model atď.) a ukladá niektoré vzájomné interakcie, aby zabezpečil flexibilný skok dopredu a dozadu na už navštívené stránky. Typ 1
mbot_cc_[CARCODE] Tieto súbory cookie obsahujú informácie o tom, aký model osobného vozidla Mercedes-Benz si používateľ naposledy nakonfiguroval. Tieto údaje sa zobrazujú na informačných stránkach príslušného modelu a umožňujú pokračovať v konfigurácii neskôr. Typ 1
mbp_ncs_pkw
mbp_ncs_vans
mbp_ncs_trans
mbp_ucs_pkw
mbp_ucs_vans
mbp_ucs_trans
V našich vyhľadávaniach môžete uložiť modely vozidiel, aby ste ich neskôr vyvolali. V týchto súboroch cookie sa ukladajú relevantné informácie. Typ 1
searchcookie Tento súbor cookie ukladá posledné vyhľadávanie, aby v prípade opätovného vyvolania vyhľadávacieho poľa zobrazil posledné hľadané výrazy. Typ 2

2. Vyhodnotenie údajov o používaní

a využívanie analytických nástrojov