Vyhľadávanie

Mercedes-Benz Financial Services
Všeobecné informácie o financovaní
Často kladené otázky - FAQ

Všeobecné

Je auto financované formou finančného leasingu moje?

Nie, vlastníkom je MBFS, ale Vy auto užívate, ako by bolo Vaše a ste jeho držiteľom a prevádzkovateľom. Aj v osvedčení o registrácii vozidla (OEV) je zapísané vaše meno (obchodné meno) v kolónke držiteľ. Spoločnosť MBFS je OEV zapísaná ako vlastník. Skutočným vlastníkom sa stanete po riadnom skončení leasingovej zmluvy, z ktorej vyplýva vaše výhradné právo auto odkúpiť.


Je auto financované formou úveru moje?

Nie, ste držiteľ, nakoľko je vlastníctvo vozidla založené v prospech MBFS  formou Zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva (zabezpečenie úverovej zmluvy) V OEV je zapísané vaše meno (obchodné meno spoločnosti) v kolónke držiteľ. Možnosť nakladať z vozidlom máte po riadnom ukončení a splatení úveru a všetkých záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o úvere. V prípade, že je zmluva o úvere zabezpečená formou Zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva, ako vlastník je zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla MBFS.


Prídem o auto, akonáhle nebudem môcť leasing alebo úver splácať?

Pokiaľ ste pravidelne splácal, môžete pri krátkodobých platobných problémoch požiadať o odklad splátok. Dlhodobé finančné problémy je možné riešiť zmenou leasingovej alebo úverovej zmluvy, napr. znížením pravidelných splátok. Pokiaľ boli vyčerpané všetky možnosti zmien zmluvy alebo nie sú z dôvodu nízkej bonity zákazníka možné iné zmeny zmluvy, vozidlo sa vracia MBFS, zmluva sa predčasne ukončuje a následne dôjde k finančnému vysporiadaniu po realizácii – odpredaji vozidla.


Čo sa stane s vráteným vozidlom?

Vrátené vozidlo je ponúknuté k predaju v rámci predajnej siete partnerov MBFS. Po predaji vozidla dochádza k finančnému vysporiadaniu zmluvy.


Je možné zmeniť už podpísanú zmluvu?

Zmluvu je možné zmeniť na základe písomnej dohody s MBFS.

  Koľko zaplatím naviac pri finančnom leasingu alebo úvere v porovnaní s kúpou v hotovosti?

  Všeobecne možno povedať, že rozdiel je daný výškou úroku, ktorým je úročená istina (financovaná časť MBFS) a poplatku za uzatvorenie zmluvy. Veľmi ale záleží na type zmluvy, výške akontácie, dĺžky splácania a ďalších podmienok a službách, ktoré sú do finančného produktu zahrnuté. Pokiaľ je v zmluve zahrnuté napríklad poistenie, poistná sadzba je obvykle omnoho výhodnejšia, ako keby ste si poistku uzatvárali sami. Túto výhodu by ste tiež mali pri výpočtoch vziať do úvahy. Slovenská legislatíva vyžaduje od poskytovateľov finančných prostriedkov, aby na ponukách a zmluvách uvádzali RPMN (ročnú percentuálnu mieru nákladov), ktorá informuje zákazníka o výške ročného úrokového zaťaženia. Z dôvodu, že je výpočet RPMN legislatívne určený, porovnanie RPMN s konkurenciou Vám pomôže pri rozhodovaní sa o výhode či nevýhode produktu.


  Zvýšia sa moje splátky v závislosti na zmenách podmienok na finančnom trhu?

  Záleží na podmienkach konkrétnej zmluvy. Každý finančný produkt má systém zmeny splátok ošetrený vo všeobecných zmluvných podmienkach. Do dnešného dňa sme však k zmene výšky splátky z dôvodu zmeny úrokov pre MBFS nepristúpili.


  Aká je najkratšia/najdlhšia možná doba financovania, najnižšia/najvyššia možná akontácia?

  Pri finančnom leasingu sa doba financovania pohybuje od 36 do 72 mesiacov, v niektorých prípadoch aj dlhšie. V prípade operatívneho leasingu je možné dobu leasingu skrátiť napr. na 24 mesiacov. Výška akontácie pri finančnom leasingu sa pohybuje medzi 0-60%. V prípade úverového financovania sa doba pohybuje od 12 do 72 mesiacov.


  Je možné finančný záväzok z úveru alebo finančného leasingu splatiť predčasne?

  Zmluvu je možné predčasne ukončiť a doplatiť na základe dohody s MBFS. Je ale potrebné rešpektovať všetky zákonné (daňové) obmedzenia, ktoré z predčasného ukončenia vyplývajú tak pre Vás, ako aj pre MBFS.

   Zmluvný vzťah

   Je nutné zmluvu uzatvárať len v Bratislave?

   Nie. Zmluvu môžete uzavrieť u ktoréhokoľvek zmluvného partnera (predajcu vozidla), kde objednávate Vaše vozidlo.


   Aké podklady potrebujem a ako dlho trvá schválenie zmluvy zo strany MBFS?

   Podrobné informácie o potrebných podkladoch sú uvedené v časti "Doklady a formuláre potrebné k schváleniu financovania". Uzatvorenie zmluvy môže prebehnúť na počkanie za predpokladu, že budete mať všetky doklady so sebou. Zmluvu môžete uzatvoriť buď v sídle MBFS alebo priamo u predajcu vozidla (vid Zmluvní partneri).


   Čo sa stane, keď zmluvu ukončím neskôr, ako je termín uvedený na zmluve?

   Pokiaľ bude zmluva ukončená neskôr, môžu Vám vzniknúť dodatočné náklady, ktoré vyplývajú z predĺženia zmluvy. Preto doporučujeme zmluvu ukončovať presne v termíne uvedenom v zmluve, alebo bezprostredne po ňom.


   Čo keď s vozidlom, ktoré mám na leasing, nie som spokojný kvôli technickým závadám?

   Technické problémy s vozidlom môžete na základe zmluvných podmienok riešiť priamo s dodávateľom podľa záručných podmienok daného typu vozidla. Splnomocnenie k takémuto jednaniu vyplýva z podmienok príslušnej zmluvy.

    Poistenie

    Odporučiť stránku