Vyhľadávanie

Povinné zmluvné poistenie

Každý držiteľ alebo vlastník motorového vozidla musí uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Táto povinnosť vyplýva zo zákona a poistná zmluva musí byť platná po celú dobu registrácie držiteľa prípadne vlastníka vozidla na dopravnom inšpektoráte.

Uzavretím poistenia spojeného s financovaním Vám ušetríme administratívu spojenú so správou individuálnych poistných zmlúv. Zároveň Vám prinášame tieto výhody:

  • Atraktívne poistné sadzby bez nutnosti dokladovania škodového priebehu
  • Poistné je fixné po celú dobu financovania bez ohľadu na škodovosť 
  • Poistné je možné splácať v mesačných splátkach bez navýšenia
  • Asistenčné služby sú súčasťou poistenia (pre vozidlá do 3,5 tony)
  • Vozidlo je poistené od prevzatia vozidla a doklad o poistení (bielu a zelenú kartu) obdržíte spolu s vozidlom – jednoduchá administratíva pre potreby prihlásenia vozidla na dopravnom inšpektoráte

    Odporučiť stránku