Vyhľadávanie

Mercedes-Benz Financial Services
Voliteľné služby
Servisné služby

Pre zákazníkov, ktorí majú záujem o plne bezstarostnú prevádzku vozidla, je pripravená celá škála servisných služieb. Spojenie financovania a služieb do jedného produktu prináša množstvo výhod:

 • Všetko je v jednej fixnej splátke -> jednoduché plánovanie, žiadne neočakávané náklady.
 • Ceny za servisné služby sú nižšie, MBFS premieta zľavy do splátok.
 • Môžete sa sústrediť len na svoje podnikanie a nemusíte sa zaťažovať inými starosťami. Tým tiež znížite svoje náklady.
 • Vďaka pravidelnému servisu je Vaše vozidlo vždy v perfektnom stave a vyhovuje najprísnejším ekonomickým a ekologickým požiadavkám.
 • Rozsah služieb zahrnutých do zmluvy závisí iba na Vašich individuálnych potrebách.

Pri uzatváraní zmluvy o operatívnom leasingu si nadefinujete aké služby budete chcieť zahrnúť do splátky a ďalej už sa nemusíte o nič starať.

  Predĺžená garancia = opravy závad aj po uplynutí zákonom platnej záručnej doby

  Predmetom služby predĺženej garancie je vykonávanie opráv vozidla v rozsahu záručných podmienok stanovených výrobcom vozidla.

   Servisná údržba = vykonávanie garančných prehliadok

   Servisné opravy = opravy a výmeny opotrebovaných dielov (brzdové platničky, a pod.)

   Predmetom služby servisných opráv je vykonávanie všetkých opráv vozidla potrebných pri obvyklom a dohodnutom spôsobe užívania vozidla v dôsledku opotrebenia. Servisní opravy je možné dojednať len v kombinácii s predĺženou garanciou a servisnou údržbou. Nie je možné dojednať samostatne.

    Pneuservis

    Predmetom služby pneuservis je vykonávanie montáží a demontáží kolies, dynamického vyváženia kolies, skladovania pneumatík, diskov, poskytnutie pneumatík a diskov, ich počet a technická špecifikácia sú uvedené v servisnej zmluve. Súčasťou služby je tiež likvidácia nepoužiteľných pneumatík .

     Odporučiť stránku