Vyhľadávanie

Dynamika, ktorá vás nadchne

Ďalšie informácie:

Dizajn

Motor

[1] Uvedené hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 boli zistené pomocou predpísaného spôsobu merania (nariadenie [ES] 715/2007 v aktuálnom platnom znení). Údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia len na porovnanie rôznych typov vozidiel.

Odporučiť stránku

Informácie o AMG

Modely

Zažiť AMG