Vyhľadávanie

Bezpečnosť – základná myšlienka

Komplexná koncepcia bezpečnosti Mercedes-Benz rozdeľuje automobilovú bezpečnosť na štyri fázy:

Prvá fáza: bezpečné jazdenie.

Druhá fáza: v prípade nebezpečenstva.

Tretia fáza: počas nehody.

Štvrtá fáza: po nehode.

Ak by už došlo k nehode, s cieľom obmedziť následné škody a uľahčiť záchranu cestujúcich možno prijať rôzne opatrenia, ktoré závisia od druhu a závažnosti nehody. Tento spôsob podpory záchranných zložiek je dôležitou súčasťou bezpečnostnej filozofie značky Mercedes-Benz.

  • Maximálna ochrana: motor sa môže automaticky vypnúť a môže sa prerušiť prívod paliva.
  • Nápadné osvetlenie: s cieľom predísť následným nehodám a uľahčiť nájdenie havarovaného vozidla sa automaticky môžu aktivovať výstražné smerové svietidlá aj núdzové osvetlenie interiéru.
  • Dobré únikové cesty: zamknutie dverí sa môže automaticky deaktivovať.
  • Spojenie, ktoré pomáha: v prípade nehody alebo poruchy možno pomocou systému núdzového volania Mercedes-Benz (sériová výbava so systémom Audio 20 USB a vyššie) automaticky kontaktovať centrálu núdzového volania.

[1] Podmienka: existujúce internetové pripojenie.

Odporučiť stránku

Trieda A

Fascinácia

Informácie o vozidle