Vyhľadávanie

Elektrický pohon – presvedčivá efektívnosť

Model Menovitý výkon (kW (k) pri 1/min)[1] Maximálna rýchlosť (km/h) Spotreba elektrickej energie NEFZ (kWh/100 m)[2] Emisie CO2 kombinované (g/km)[2]
Trieda B Electric Drive 132 (179) 3.600* 160[3] od 16,6** 0

Nechajte sa zelektrizovať.

* Špičkový výkon. Trvalý výkon 65 kilowattov.

** Hodnoty variujú v závislosti od diskov/pneumatík.

[1] Údaje o menovitom výkone a menovitom krútiacom momente podľa smernice (ES) č. 595/2009 v aktuálnom platnom znení.

[2] Uvedené hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 boli zistené pomocou predpísaného spôsobu merania (nariadenie (ES) č. 595/2009 v aktuálnom platnom znení). Údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia len na porovnanie rôznych typov vozidiel.

[3] Elektronické obmedzenie.

Odporučiť stránku