Vyhľadávanie

Aktívne napredovanie – čisto, bezpečne, športovo

Na to najlepšie, čo je pred nami.

Hodnoty v zátvorkách platia pre automatickú prevodovku.

[1] Uvedené hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 boli zistené pomocou predpísaného spôsobu merania (nariadenie (ES) č. 595/2009 v aktuálnom platnom znení). Údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia len na porovnanie rôznych typov vozidiel.

[2] Údaje o menovitom výkone a menovitom krútiacom momente podľa smernice (ES) č. 595/2009 v aktuálnom platnom znení.

Odporučiť stránku