Vyhľadávanie

Bezpečnosť – základná myšlienka

Komplexná koncepcia bezpečnosti Mercedes-Benz člení automobilovú bezpečnosť na štyri fázy:

Prvá fáza: bezpečné jazdenie.

Druhá fáza: v prípade nebezpečenstva.

Tretia fáza: počas nehody.

Štvrtá fáza: po nehode.

Ak by predsa len došlo k nehode, na obmedzenie následných škôd a uľahčenie záchrany cestujúcich možno prijať rôzne opatrenia, ktoré závisia od druhu a závažnosti nehody:

  • Maximálna ochrana: motor sa môže automaticky vypnúť a môže sa prerušiť prívod paliva.
  • Nápadné osvetlenie: s cieľom predísť následným nehodám a uľahčiť nájdenie havarovaného vozidla sa automaticky môžu aktivovať výstražné smerovky aj núdzové osvetlenie interiéru.
  • Dobré únikové cesty: zamknutie dverí sa môže automaticky deaktivovať.
  • Spojenie, ktoré pomáha: v prípade nehody alebo poruchy možno automaticky prostredníctvom systému tiesňového volania Mercedes-Benz (súčasť multimediálneho systému COMAND Online) v kombinácii s pripojeným mobilným telefónom kontaktovať centrálu tiesňového volania.

[1] Podmienka: internetové pripojenie.

Odporučiť stránku