Vyhľadávanie

Bezpečnosť – základná myšlienka

Komplexná koncepcia bezpečnosti Mercedes-Benz člení automobilovú bezpečnosť na štyri fázy:

Prvá fáza: bezpečné jazdenie.

Druhá fáza: v prípade nebezpečenstva.

Tretia fáza: počas nehody.

Štvrtá fáza: po nehode.

Ak by došlo k nehode, v záujme obmedzenia škôd a uľahčenia záchrany cestujúcich možno prijať rôzne opatrenia, ktoré závisia od druhu nehody a závažnosti zaregistrovaného nárazu:

 • Maximálna ochrana: motor sa môže automaticky vypnúť a môže sa prerušiť prívod paliva.
 • Nápadné osvetlenie: s cieľom predísť následným nehodám a uľahčiť nájdenie havarovaného vozidla sa automaticky môžu aktivovať výstražné smerovky aj núdzové osvetlenie interiéru.
 • Automatická ventilácia: po iniciovaní airbagu sa automaticky spustia bočné okná.
 • Jednoduché otvorenie: po nehode sa automaticky odomknú dvere, čím sa uľahčí ich otvorenie cestujúcimi alebo pomáhajúcimi osobami.
 • Lepšie možnosti záchrany: medzi blatníkmi a dverami sú integrované špeciálne medzery, ktoré uľahčia otvorenie dverí po čelnom náraze.
 • Spojenie, ktoré pomáha: v prípade nehody alebo poruchy možno pomocou systému tiesňového volania Mercedes-Benz (v kombinácii s pripojeným mobilným telefónom) automaticky kontaktovať centrálu tiesňového volania.

Štvrtá fáza: po nehode.

Ak by došlo k nehode, v záujme obmedzenia škôd a uľahčenia záchrany cestujúcich možno prijať rôzne opatrenia, ktoré závisia od druhu nehody a závažnosti zaregistrovaného nárazu:

 • Maximálna ochrana: motor sa môže automaticky vypnúť a môže sa prerušiť prívod paliva.
 • Nápadné osvetlenie: s cieľom predísť následným nehodám a uľahčiť nájdenie havarovaného vozidla sa automaticky môžu aktivovať výstražné smerovky aj núdzové osvetlenie interiéru.
 • Automatická ventilácia: po iniciovaní airbagu sa automaticky spustia bočné okná.
 • Jednoduché otvorenie: po nehode sa automaticky odomknú dvere, čím sa uľahčí ich otvorenie cestujúcimi alebo pomáhajúcimi osobami.
 • Lepšie možnosti záchrany: medzi blatníkmi a dverami sú integrované špeciálne medzery, ktoré uľahčia otvorenie dverí po čelnom náraze.
 • Spojenie, ktoré pomáha: v prípade nehody alebo poruchy možno pomocou systému tiesňového volania Mercedes-Benz (v kombinácii s pripojeným mobilným telefónom) automaticky kontaktovať centrálu tiesňového volania.

[1] Podmienka: existujúce internetové pripojenie.

Odporučiť stránku

Trieda C kombi

Fascinácia

Informácie o vozidle