Vyhľadávanie

Bezpečnosť – základná myšlienka

Ucelená koncepcia bezpečnosti značky Mercedes Benz

Prvá fáza: bezpečné jazdenie

Druhá fáza: v prípade nebezpečenstva

Tretia fáza: počas nehody

Štvrtá fáza: po nehode

Ak by predsa len došlo k nehode, na obmedzenie následných škôd a uľahčenie záchrany cestujúcich možno prijať rôzne opatrenia, ktoré závisia od druhu a závažnosti nehody:

  • Maximálna ochrana: motor sa môže automaticky vypnúť a môže sa prerušiť prívod paliva.
  • Nápadné osvetlenie: s cieľom predísť následným nehodám a uľahčiť nájdenie havarovaného vozidla sa automaticky môžu aktivovať výstražné smerovky aj núdzové osvetlenie interiéru.
  • Dobré únikové cesty: zamknutie dverí sa môže automaticky deaktivovať.
  • Lepšie možnosti záchrany: medzi blatníkmi a dverami sú integrované špeciálne medzery, ktoré uľahčia otvorenie dverí po čelnom náraze.
  • Spojenie, ktoré pomáha: v prípade nehody alebo poruchy možno automaticky pomocou systému núdzového volania Mercedes Benz (v kombinácii s pripojeným mobilným telefónom) kontaktovať centrálu núdzového volania.

Odporučiť stránku

Trieda C sedan

Fascinácia

Informácie o vozidle