Vyhľadávanie

Vozidlá AMG Performance

Nováčik, ale žiaden začiatočník

[1] Uvedené hodnoty sú hodnoty CO2 namerané podľa nového európskeho jazdného cyklu v zmysle článku 2 bodu 2 vykonávajúceho nariadenia (EÚ) 2017/1153, ktoré boli zistené v súlade s prílohou XII nariadenia (ES) č. 692/2008. Hodnoty spotreby paliva boli vypočítané na základe týchto hodnôt. Na základe zmien zákonov týkajúcich sa smerodajných skúšobných postupov môžu byť v osvedčení o zhode vozidla, ktoré je rozhodujúcim dokumentom pre registráciu vozidla a prípadne aj výpočet dane za motorové vozidlo, uvedené vyššie hodnoty. Údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia len na porovnanie rôznych typov vozidiel. Hodnoty sa líšia v závislosti od zvolenej mimoriadnej výbavy.

[2] Údaje o menovitom výkone a menovitom krútiacom momente podľa nariadenia (ES) č. 715/2007 v aktuálnom platnom znení.

Odporučiť stránku