Vyhľadávanie

Bezpečnosť – základná myšlienka

Komplexná koncepcia bezpečnosti Mercedes-Benz rozdeľuje automobilovú bezpečnosť na štyri fázy:

Prvá fáza: bezpečné jazdenie.

Druhá fáza: v prípade nebezpečenstva.

Tretia fáza: počas nehody.

Štvrtá fáza: po nehode.

Ak by predsa došlo k nehode, s cieľom obmedziť následné škody a uľahčiť záchranu cestujúcich možno prijať rôzne opatrenia, ktoré závisia od druhu a závažnosti nehody. Tento spôsob podpory záchranných zložiek je dôležitou súčasťou bezpečnostnej filozofie značky Mercedes-Benz.

  • Maximálna ochrana: motor sa môže automaticky vypnúť a môže sa prerušiť prívod paliva.
  • Nápadné osvetlenie: s cieľom predísť následným nehodám a uľahčiť nájdenie havarovaného vozidla sa môžu automaticky aktivovať výstražné smerové svietidlá aj núdzové osvetlenie interiéru.
  • Dobré únikové cesty: zamknutie dverí sa môže automaticky deaktivovať.
  • Užitočné spojenie: pri dopravnej nehode môže systém núdzového volania Mercedes-Benz prispieť k podstatnému skráteniu času, ktorý uplynie do príchodu záchranárov na miesto nehody. Prenos dát sa uskutoční mobilným rádiovým spojením prostredníctvom komunikačného modulu s vlastnou kartou SIM. Núdzové volanie je tak nezávisle od prevádzkyschopnosti mobilného telefónu, ktorý môže byť poškodený alebo vybitý.

[1] Podmienka: existujúce internetové pripojenie.

Odporučiť stránku