Vyhľadávanie

Bezpečnosť – základná myšlienka

Komplexná koncepcia bezpečnosti Mercedes-Benz člení automobilovú bezpečnosť na štyri fázy:

Prvá fáza: bezpečné jazdenie.

Druhá fáza: v prípade nebezpečenstva.

Tretia fáza: počas nehody.

Štvrtá fáza: po nehode.

Ak by predsa len došlo k nehode, na obmedzenie následných škôd a uľahčenie záchrany cestujúcich možno prijať rôzne opatrenia, ktoré závisia od druhu a závažnosti nehody:

  •  Maximálna ochrana: motor sa môže automaticky vypnúť a môže sa prerušiť prívod paliva.
  •  Nápadné osvetlenie: s cieľom predísť následným nehodám a uľahčiť nájdenie havarovaného vozidla sa automaticky môžu aktivovať výstražné smerovky aj núdzové osvetlenie interiéru.
  •  Dobré únikové cesty: zamknutie dverí sa môže automaticky deaktivovať.
  •  Lepšie možnosti záchrany: medzi blatníkmi a dverami sú integrované špeciálne medzery, ktoré dokážu uľahčiť otvorenie dverí po čelnom náraze.
  •  Poruchový manažment: aj keď je porucha Mercedesu málo pravdepodobná, v jej prípade môžete počítať s rozsiahlou pomocou. Pomocou ovládacieho tlačidla vo vozidle sa môžete ihneď skontaktovať so službou Mercedes-Benz 24h Service, ktorá zariadi všetko potrebné. Poruchová služba bude s optimálnou prípravou vyslaná k vám – v každej dennej či nočnej hodine.
  •  Nehodový manažment: po prípadnej nehode sa iniciuje volanie do zákazníckeho centra Mercedes-Benz, ktorého cieľom je umožniť čo najrýchlejšie zorganizovanie opatrení na záchranu, vyslobodenie alebo odtiahnutie vozidla.
  •  Pomáhajúce spojenie: po automatickom alebo manuálnom iniciovaní tiesňového volania prostredníctvom tlačidla SOS vo vozidle si centrála tiesňového volania overí, či je potrebná pomoc priamo na mieste nehody. Vo vážnom prípade sa údaje tiesňového volania, ako napríklad údaje o polohe GPS, presmerujú na verejnú európsku centrálu tiesňového volania. Viac informácií nájdete na stránke www.mercedes-benz-mobile.com/extra/ecall.
  •  Nezabúdajte: systém tiesňového volania Mercedes-Benz je aktivovaný nepretržite a plnoautomaticky – pre vašu bezpečnosť. Všetky ďalšie služby poskytujeme až na vaše výslovné želanie – po akceptovaní podmienok používania.

[1] Podmienka: existujúce internetové pripojenie.

Odporučiť stránku