Vyhľadávanie

Efektívnosť – rýchlejšie k zajtrajšku

Ekologické koncepcie

[1] Uvedené hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 boli zistené pomocou predpísaného spôsobu merania (nariadenie [ES] 715/2007 v aktuálnom platnom znení). Údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia len na porovnanie rôznych typov vozidiel.

Odporučiť stránku

Trieda G

Fascinácia

Informácie o vozidle

Slovník technológií

Spoznajte inovatívne technológie Mercedes-Benz.