Vyhľadávanie

Bezpečnosť – základná myšlienka.

Ucelená koncepcia bezpečnosti Mercedes-Benz člení automobilovú bezpečnosť na štyri fázy:

Prvá fáza: bezpečné jazdenie.

Druhá fáza: v prípade nebezpečenstva.

Tretia fáza: počas nehody.

Štvrtá fáza: po nehode.

Ak by už došlo k nehode, s cieľom obmedziť následné škody a uľahčiť záchranu cestujúcich, možno prijať rôzne opatrenia, ktoré závisia od druhu a závažnosti nehody. Takáto podpora záchranným zložkám je dôležitou súčasťou bezpečnostnej filozofie značky Mercedes-Benz.

  •   Čo najlepšia ochrana: motor sa môže automaticky vypnúť a prerušiť prívod paliva.
  •   Nápadné osvetlenie: výstražné smerovky a núdzové osvetlenie interiéru sa môžu automaticky aktivovať, aby sa zabránilo následným nehodám a uľahčilo vyhľadanie havarovaného vozidla.
  •  Dobré únikové cesty: zamknutie dverí sa môže automaticky deaktivovať.
  •  Spojenie, ktoré pomáha: v prípade nehody alebo poruchy možno automaticky prostredníctvom systému núdzového volania Mercedes-Benz (súčasť multimediálneho systému COMAND Online na želanie) v kombinácii s pripojeným mobilným telefónom kontaktovať centrálu núdzového volania.

Odporučiť stránku