Vyhľadávanie

Alternatívny pohon – nový pocit z jazdy a zo života

Model Usporiadanie/
počet
valcov
Zdvihový objem (cm³) Menovitý výkon
(kW pri 1/min)[1]
Maximálna
rýchlosť
(km/h)
Spotreba paliva
kombinovaná
(l/100 km)[2]
Emisie CO2
kombinované
(g/km)[2]
GLC 350 e 4MATIC R4 1 991 155/5 500 235 2,7 – 2,5 64 – 59

Najefektívnejší spôsob dosahovania cieľov

V prípade hybridných modelov dobíjateľných zo siete môže dôjsť k obmedzeniu objemu batožinového priestoru. Viac informácií a charakteristických znakov nájdete v časti Technické údaje.

[1] Údaje o menovitom výkone a menovitom krútiacom momente podľa nariadenia (ES) číslo 595/2009 v aktuálnom platnom znení.

[2] Uvedené hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 boli zistené pomocou predpísaného spôsobu merania (§ 2 čísla 5, 6, 6a Pkw-EnVKV v aktuálnom platnom znení). Údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia len na porovnanie rôznych typov vozidiel.

Odporučiť stránku