Vyhľadávanie

Dieselový motor – s pôsobivým charakterom

Usporiadanie/
počet
valcov
Zdvihový objem Menovitý výkon
(kW pri 1/min)[1]
Maximálna
rýchlosť
(km/h)
Spotreba paliva
kombinovaná
(l/100 km)[2]
Emisie CO2
kombinované
(g/km)[2]
GLS 350 d 4MATIC V6 2.987 ‒ (190/3.400) ‒ (222) ‒ (7,6‒7,1) ‒ (199‒185)

Status: suverénny a so zmyslom pre zodpovednosť.

Prednosti dieselového motora V6.

Hodnoty v zátvorkách platia pre automatickú prevodovku.

[1] Údaje o menovitom výkone a menovitom krútiacom momente podľa nariadenia (ES) číslo 595/2009 v aktuálnom platnom znení.

[2] Uvedené hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 boli zistené pomocou predpísaného spôsobu merania (§ 2 čísla 5, 6, 6a Pkw-EnVKV v aktuálnom platnom znení). Údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia len na porovnanie rôznych typov vozidiel.

Odporučiť stránku