Vyhľadávanie

Bezpečnosť – základná myšlienka

Komplexná koncepcia bezpečnosti Mercedes-Benz člení automobilovú bezpečnosť na štyri fázy:

Prvá fáza: bezpečné jazdenie.

Druhá fáza: v prípade nebezpečenstva.

Tretia fáza: počas nehody.

Štvrtá fáza: po nehode.

Ak by došlo k nehode, v záujme obmedzenia škôd a uľahčenia záchrany cestujúcich možno prijať rôzne opatrenia, ktoré závisia od druhu nehody a závažnosti zaregistrovaného nárazu:

  • Maximálna ochrana: motor sa môže automaticky vypnúť a môže sa prerušiť prívod paliva.
  • Nápadné osvetlenie: s cieľom predísť následným nehodám a uľahčiť nájdenie havarovaného vozidla sa automaticky môžu aktivovať výstražné smerovky aj núdzové osvetlenie interiéru.
  • Prístupnosť zvonka: zamknutie dverí je možné automaticky deaktivovať. Navyše sú medzi blatníkmi a dverami integrované špeciálne medzery, ktoré uľahčia otvorenie dverí po čelnom náraze.
  • Spojenie, ktoré pomáha: v prípade nehody alebo poruchy možno pomocou systému núdzového volania Mercedes-Benz automaticky kontaktovať centrálu núdzového volania. V mnohých krajinách je tento systém dostupný počas celej životnosti vozidla.

[1] Podmienka: existujúce internetové pripojenie.

Odporučiť stránku