Vyhľadávanie

Bezpečnosť – základná myšlienka

Komplexná koncepcia bezpečnosti Mercedes-Benz rozdeľuje automobilovú bezpečnosť na štyri fázy:

Prvá fáza: bezpečné jazdenie

Druhá fáza: v prípade nebezpečenstva

Tretia fáza: počas nehody

Štvrtá fáza: po nehode

Ak by došlo k nehode, v záujme obmedzenia škôd a uľahčenia záchrany cestujúcich možno prijať rôzne opatrenia, ktoré závisia od druhu nehody a závažnosti zaregistrovaného nárazu:

  • Nápadné osvetlenie: s cieľom predísť následným nehodám a uľahčiť nájdenie havarovaného vozidla sa môžu automaticky aktivovať výstražné smerové svietidlá aj núdzové osvetlenie interiéru.
  • Maximálna ochrana: motor sa môže automaticky vypnúť a môže sa prerušiť prívod paliva.
  • Užitočné spojenie: pri dopravnej nehode môže systém núdzového volania Mercedes-Benz prispieť k podstatnému skráteniu času, ktorý uplynie do príchodu záchranárov na miesto nehody. Prenos dát sa uskutoční mobilným rádiovým spojením prostredníctvom komunikačného modulu s vlastnou kartou SIM. Núdzové volanie je tak nezávislé od prevádzkyschopnosti mobilného telefónu, ktorý môže byť poškodený alebo vybitý.
  • Prístupnosť zvonka: zamknutie dverí je možné automaticky deaktivovať. Navyše sú medzi blatníkmi a dverami integrované špeciálne medzery, ktoré uľahčia otvorenie dverí po čelnom náraze.

[1] Podmienka: existujúce internetové pripojenie.

Odporučiť stránku