Vyhľadávanie

Bezpečnosť – základná myšlienka

Komplexná koncepcia bezpečnosti Mercedes-Benz rozdeľuje automobilovú bezpečnosť na štyri fázy:

Prvá fáza: bezpečné jazdenie

Druhá fáza: v prípade nebezpečenstva

Tretia fáza: počas nehody

Štvrtá fáza: po nehode

Ak by predsa došlo k nehode, s cieľom obmedziť následné škody a uľahčiť záchranu cestujúcich možno prijať rôzne opatrenia, ktoré závisia od druhu a závažnosti nehody. Tento spôsob podpory záchranárov je dôležitou súčasťou bezpečnostnej filozofie značky Mercedes-Benz.

  • Nápadné osvetlenie: s cieľom predísť následným nehodám a uľahčiť nájdenie havarovaného vozidla sa môžu automaticky aktivovať výstražné smerové svietidlá aj núdzové osvetlenie interiéru.
  • Maximálna ochrana: motor sa môže automaticky vypnúť a môže sa prerušiť zásobovanie palivom.
  • S cieľom uľahčiť záchranu cestujúcich dokáže systém automaticky odomknúť zamknuté dvere.
  • Spojenie, ktoré pomáha: v prípade nehody alebo poruchy možno pomocou systému núdzového volania Mercedes-Benz (súčasť multimediálneho systému COMAND Online, ktorý sa dodáva na želanie) automaticky kontaktovať centrálu núdzového volania.

[1] Podmienka: existujúce internetové pripojenie.

Odporučiť stránku