Vyhľadávanie

Bezpečnosť – základná myšlienka

Komplexná koncepcia bezpečnosti Mercedes Benz člení automobilovú bezpečnosť na štyri fázy:

Prvá fáza: bezpečné jazdenie.

Druhá fáza: v prípade nebezpečenstva.

Tretia fáza: počas nehody.

Štvrtá fáza: po nehode.

Ak by predsa len došlo k nehode, na obmedzenie následných škôd a uľahčenie záchrany cestujúcich možno prijať rôzne opatrenia, ktoré závisia od druhu a závažnosti nehody:

  • Maximálna ochrana: motor sa môže automaticky vypnúť a môže sa prerušiť prívod paliva.
  • Nápadné osvetlenie: s cieľom predísť následným nehodám a uľahčiť nájdenie havarovaného vozidla sa automaticky môžu aktivovať výstražné smerovky aj núdzové osvetlenie interiéru.
  • Lepšie možnosti záchrany: medzi blatníkmi a dverami sú integrované špeciálne medzery, ktoré uľahčia otvorenie dverí po čelnom náraze. Dvere možno navyše automaticky odomknúť, aby záchranárom umožnili prístup k cestujúcim.
  • Priame spojenie: akonáhle záchytný systém zaznamená nehodu, systém tiesňového volania Mercedes-Benz dokáže prostredníctvom prevádzky schopného mobilného telefónu vyslať automatické tiesňové volanie. Údaje o polohe GPS a ďalšie informácie sa pritom odošlú do centrály tiesňového volania Mercedes-Benz. Následne sa nadviaže hlasové spojenie.

[1] Predpoklad: existujúce internetové pripojenie.

Odporučiť stránku

Trieda S kupé

Fascinácia

Informácie o vozidle