Vyhľadávanie

Mercedes me connect. Vitajte vo svojom svete

Najlepším spojením nie je vždy cesta

[1] Aby ste mohli využívať ponuku služieb Mercedes me connect v plnom rozsahu, musíte sa zaregistrovať.

[2] Parkovací pilot ovládaný na diaľku je len pomôcka. Zodpovednosť za bezpečné manévrovanie, zaparkovanie aj vyparkovanie vozidla má vždy vodič. Zabezpečte, aby sa v jazdnej dráhe nenachádzali osoby, zvieratá ani žiadne predmety.

Dodržte aj pokyny v návode na obsluhu, ktorý patrí k vozidlu.

Odporučiť stránku