Vyhľadávanie

Bezpečnosť – základná myšlienka

Komplexná koncepcia bezpečnosti Mercedes-Benz rozdeľuje automobilovú bezpečnosť na štyri fázy:

Prvá fáza: bezpečné jazdenie.

Druhá fáza: v prípade nebezpečenstva.

Tretia fáza: počas nehody.

Štvrtá fáza: po nehode.

Ak by došlo k nehode, v záujme obmedzenia škôd a uľahčenia záchrany cestujúcich možno prijať rôzne opatrenia, ktoré závisia od druhu nehody a závažnosti zaregistrovaného nárazu:

  • Maximálna ochrana: motor sa môže automaticky vypnúť a môže sa prerušiť prívod paliva.
  • Nápadné osvetlenie: s cieľom predísť následným nehodám a uľahčiť nájdenie havarovaného vozidla sa môžu automaticky aktivovať výstražné smerové svietidlá aj núdzové osvetlenie interiéru.
  • Automatická ventilácia: po iniciovaní airbagu sa automaticky spustia bočné okná.
  • Jednoduché otvorenie: po nehode sa automaticky odomknú dvere, čím sa uľahčí ich otvorenie cestujúcimi alebo pomáhajúcimi osobami.
  • Lepšie možnosti záchrany: medzi blatníkmi a dverami sú integrované špeciálne medzery, ktoré uľahčia otvorenie dverí po čelnom náraze.
  • Spojenie, ktoré pomáha: v prípade nehody alebo poruchy možno pomocou systému núdzového volania Mercedes-Benz automaticky kontaktovať centrálu núdzového volania.

[1] Podmienka: existujúce internetové pripojenie.

Odporučiť stránku