Vyhľadávanie

Multimediálne systémy: najlepšie prepojenie

Multimédiá. Turistický vodca.

Váš informačný a zábavný systém.

  • Systém Audio 20 USB (sériovo) ponúka inovatívne možnosti získavania informácií, zábavy a komunikácie vo vozidle, jeho súčasťou je napríklad zariadenie na hlasitý hovor cez rozhranie Bluetooth®, prípojka USB alebo miesto na zasunutie pamäťových kariet SD.
  • Systém Audio 20 CD s dotykovým poľom (na želanie) zlepšuje komfort obsluhy vďaka inovatívnemu dotykovému poľu a obsahuje mechaniku na CD.
  • Vďaka navigácii Garmin® MAP PILOT (na želanie) sa zo systému Audio 20 CD s dotykovým poľom stane plnohodnotný navigačný systém s trojrozmerným zobrazením máp.

Odporučiť stránku

Marco Polo

Fascinácia

Informácie o vozidle