Vyhľadávanie

Ucelená koncepcia bezpečnosti: strážny anjel

Rozsiahla ochrana v štyroch fázach.

Prvá fáza: bezpečné jazdenie.

Druhá fáza: v prípade nebezpečenstva.

Tretia fáza: počas nehody.

Štvrtá fáza: po nehode.

Odporučiť stránku