Vyhľadávanie

Fascinujúci prejav

Efektívnejší pôžitok z jazdy

Individuálny veľký priestor

Príkladná bezpečnosť

[1] Hodnoty boli namerané na modeli V 220 d so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou a s balíkom BlueEFFICIENCY. Uvedené hodnoty boli zistené pomocou príslušného predpísaného spôsobu merania (§ 2 čísla 5, 6, 6a Pkw-EnVKV, príp. nariadenie (ES) č. 715/2007 v aktuálnom platnom znení). Upozornenie: údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia len na porovnanie rôznych typov vozidiel. Emisie CO2, ktoré vznikajú pri výrobe a zabezpečení paliva, prípadne iných nosičov energie, sa pri zisťovaní emisií CO2 podľa smernice 1999/94/ES nezohľadňujú.