Vyhľadávanie

Skúšobný postup WLTP: realistickejšie hodnoty spotreby s cieľom väčšej transparentnosti

Od septembra 2017 prináša skúšobný postup WLTP väčšiu transparentnosť, okrem iného aj vďaka realistickejšiemu jazdnému profilu. V dôsledku nového cyklu sa spravidla budú dosahovať vyššie namerané hodnoty.

Skúšobný postup WLTP: väčšia transparentnosť

Dynamickejší jazdný profil

Skúšobný postup WLTP pre všetky štáty EÚ

Od septembra 2017 Od septembra 2018 Od septembra 2019 Koniec roku 2020
„Všetky typy vozidiel, ktoré čaká certifikácia vzhľadom na emisie, budú testované na základe skúšobného postupu WLTP. Súbežne sa pre tieto vozidlá bude naďalej zisťovať hodnota spotreby podľa nového európskeho jazdného cyklu (NEJC) a v blízkej budúcnosti sa táto hodnota bude naďalej vykazovať ako právne vyžadovaný údaj v predajných dokladoch, ako aj vo všetkých ostatných publikáciách. Das komplette Fahrzeug-Portfolio ist nach WLTP zertifiziert. Die neuen WLTP-Werte werden für jedes Fahrzeug individuell berechnet und voraussichtlich in den Verkaufsunterlagen sowie allen weiteren Publikationen angegeben. Auslaufmodelle werden mit NEFZ-Verbrauch ausgewiesen.

Parallel zum WLTP ist für alle neu zugelassenen Fahrzeuge bestätigt, dass diese im Rahmen eines RDE-Tests die Euro 6-Grenzwerte für die Anzahl der ausgestoßenen Partikel unter Berücksichtigung eines Konformitätsfaktors nicht überschreiten.
Pre všetky novo registrované vozidlá sa v rámci testu RDE (emisie pri skutočnej jazde) overí, či sa pri zohľadnení faktora konformity neprekračujú hraničné hodnoty normy Euro 6 pre oxidy dusíka. Do konca roku 2020 budú pre všetky vozidlá zistené hodnoty WLTP, ako aj hodnoty NEJC (nový európsky jazdný cyklus). Od certifikácie príslušného vozidla sa tieto hodnoty budú súbežne uvádzať v dokumentácii vozidla. Od roku 2021 budú zistené hodnoty WLTP jedinými nameranými hodnotami spotreby a emisií pre všetky osobné vozidlá. Táto zmena sa netýka jazdených vozidiel, pre ktoré naďalej zostávajú v platnosti certifikované hodnoty NEJC, čo platí za predpokladu, že k prvej registrácii vozidla došlo pred dátumom 31. august 2017.
       
Pre novo predstavované modely sa navyše bude vykonávať aj test na cestách, takzvaný test RDE (emisie pri skutočnej jazde), ktorý je zameraný na to, či sa pri zohľadnení faktorov konformity neprekračujú hraničné hodnoty normy Euro 6 pre oxidy dusíka a počet tuhých častíc.“ „Kompletné portfólio vozidiel je certifikované podľa skúšobného postupu WLTP. Nové hodnoty WLTP sa vypočítajú individuálne pre každé vozidlo a predbežne sa uvádzajú v predajných dokladoch, ako aj v ďalších publikáciách. Pre modely, ktorých výroba bude už len dobiehať, sa spotreba bude vykazovať podľa nového európskeho jazdného cyklu (NEJC).    
       
  Súbežne so skúšobným postupom WLTP je pre všetky novo registrované vozidlá potvrdené, že v rámci testu RDE (emisie pri skutočnej jazde) a pri zohľadnení faktora konformity nedôjde k prekročeniu hraničných hodnôt normy Euro 6 pre emitované tuhé častice.“    

Odporučiť stránku