Vyhľadávanie

História servisu:
už 130 rokov v mene vašej bezpečnosti.

1888 – prvým servisným technikom v histórii bola žena.

Okolo roku 1900 – otvorenie prvých opravárenských prevádzok.

60-te roky 20. storočia – dôležitú úlohu nadobúda technický zákaznícky servis.

80-roky 20. storočia – nové zariadenia umožňujú určenie diagnózy chyby.

Prvé desaťročie 21. storočia – od mechanika k mechatronikovi.

Dnes – celoživotné vzdelávanie a špecializácia sú povinnosťou.

Odporučiť stránku