Vyhľadávanie

Balík plnení

Produkt sa vzťahuje na:

Produkt sa nevzťahuje na:

a) Odstraňovanie škôd spôsobených:

 • nehodou alebo násilím (dopravná nehoda, zámerné násilné poškodenie...)
 • neprimeraným zaobchádzaním s vozidlom, napríklad prekročením povoleného užitočného zaťaženia vozidla, prekročením dovoleného zaťaženia náprav, prekročením dovolených otáčok motora, nedodržaním pokynov návodu na obsluhu, použitím nevhodných prevádzkových hmôt, a pod.
 • zmenami alebo akýmikoľvek úpravami na vozidle vykonaných treťou osobou alebo vykonaných bez schválenia výrobcom alebo MBSK
 • používaním ND a/alebo príslušenstva neschválených DCAG alebo MBSK (neoriginálne domontované príslušenstvo)
 • použitím vozidla na motoristickom podujatí
 • živelnými udalosťami (záplava, krupobitie, požiar a pod.)
 • účinkami životného prostredia (vtáčí trus, posypová soľ, priemyselné exhaláty a prachové usadeniny vrátane náletovej hrdze, peľ, kovový prach, morská voda, apod.)

b) Vykonávanie nižšie uvedených služieb:

 • vykonávanie všetkých opráv, nutných pri obvyklom spôsobe používania vozidla v dôsledku prirodzeného opotrebenia (napríklad: spojka, brzdy, žiarovky, pneumatiky, disky, ...)
 • pravidelnú údržbu, nastavovacie práce na podvozku, dverách, streche – pokiaľ sa tieto práce netýkajú jednoznačne poškodeného ND uznaného v rámci záruky
 • opravy hluku pri jazde ako je drnčanie, klepkanie...
 • výmena poškodených skiel vozidla
 • výmena dielov podvozkových skupín (napríklad: uloženia kolies, tlmiče, čapy, ramená, tyče a puzdrá stabilizátora, ...), ako aj meranie a nastavenie geometrie podvozka
 • výmena pneumatík a diskov, ako i vyvažovanie kolies
 • všetky opatrenia pri dlhšom vyradení vozidla z prevádzky a neskorším uvedením do prevádzky, ako i tým spôsobené škody
 • náhrada nákladov na odtiahnutie vozidla a výjazd mechanika k vozidlu do miesta vzniku poruchy
 • oprava cudzích nadstavieb a prídavných nadstavieb
 • dovybavenie a prevybavenie na základe zákonných predpisov a predpisov poisťovní (napr.: alarm, imobilizér)
 • opravy a úpravy ND a/alebo príslušenstva neschválených výrobcom alebo MBSK
 • dopĺňanie prevádzkových hmôt a náplní

Odporučiť stránku