Vyhľadávanie

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky pre produkty Záruka MBSK+

MBSK+ 12 mesiacov (do 100 000 km):

 • 12 mesiacov po skončení záručnej doby výrobcu vozidla, avšak maximálne len do najazdenia 100 000 km od uvedenia vozidla do prevádzky

MBSK+ 48 mesiacov (do 100 000 km):

 • 48 mesiacov po skončení záručnej doby výrobcu vozidla, avšak maximálne len do najazdenia 100 000 km od uvedenia vozidla do prevádzky

MBSK+ 24 mesiacov (do 120 000 km):

 • 24 mesiacov po skončení záručnej doby výrobcu vozidla, avšak maximálne len do najazdenia 120 000 km od uvedenia vozidla do prevádzky

MBSK+ 24 mesiacov (do 160 000 km):

 • 24 mesiacov po skončení záručnej doby výrobcu vozidla, avšak maximálne len do najazdenia 160 000 km od uvedenia vozidla do prevádzky

MBSK+ 24 mesiacov (do 250 000 km):

 • 24 mesiacov po skončení záručnej doby výrobcu vozidla, avšak maximálne len do najazdenia 250 000 km od uvedenia vozidla do prevádzky

MBSK+ 48 mesiacov (do 160 000 km):

 • 48 mesiacov po skončení záručnej doby výrobcu vozidla, avšak maximálne len do najazdenia 160 000 km od uvedenia vozidla do prevádzky

Podmienky uznania nároku konečného zákazníka na poskytnutie výkonov v rámci produktu:

 • všetky doterajšie výkony vykonané na danom vozidle, ako sú prehliadky, výmeny opotrebiteľných dielov, opravy závad a porúch v rámci záruky výrobcu, opravy po havárii, boli vykonané výlučne v autorizovanej opravovni

Možnosti zakúpenia produktu:

Pre nové motorové vozidlá s dátumom prvého prihlásenia do evidencie vozidiel (ďalej len „prvé prihlásenie“) od 01.01.2011:

 • ako voliteľná výbava pri zakúpení daného vozidla za štandardných cenových podmienok.

Pre jazdené motorové vozidlá, ktoré boli používané ako predvádzacie alebo služobné vozidla v MBSK alebo u niektorého autorizovaného obchodníka Mercedes-Benz na území Slovenska, a u ktorých od dátumu vyrobenia do začiatku záruky neuplynula doba 2 roky:

 • ako voliteľná výbava pri zakúpení daného vozidla za štandardných cenových podmienok.

Pre nové motorové vozidlá alebo jazdené motorové vozidlá, ktoré boli skladované alebo používané v MBSK alebo u niektorého autorizovaného obchodníka Mercedes-Benz na území Slovenska a u ktorých od dátumu vyrobenia do začiatku záruky uplynula doba 2 roky:

 • ako voliteľná výbava pri zakúpení daného vozidla za štandardných cenových podmienok.

Prenos plnenia:

 • je možný aj pri predaji vozidla

Odporučiť stránku