Vyhľadávanie

Záruka MBSK+

Predĺžená Záruka MBSK+ na 6 rokov

alebo do 100 000 km v cene vozidla

 

Vaše ďalšie kroky:

Základný popis a druhy produktu „Záruka MBSK+“

Záruka MBSK+ je produkt vytvorený a ponúkaný Mercedes-Benz Slovakia, ktorý spočíva v poskytnutí opravy porúch a vád na vozidle, ktoré sú spôsobené vadou materiálu alebo vadou montáže vo výrobe, v rámci dobrovoľnej záruky MBSK konečnému zákazníkovi (majiteľovi alebo prevádzkovateľovi vozidla) prostredníctvom poverených autorizovaných opravovní, a to počas stanovenej doby, najviac však do nabehnutia stanoveného počtu kilometrov za vopred s konečným zákazníkom dohodnutú odmenu.

Dĺžka stanovenej záručnej doby, resp. stanoveného maximálneho počtu kilometrov najazdených daným vozidlom, počas ktorej má konečný zákazník nárok na poskytovanie opravy porúch a vád na vozidle v zmysle vyššie uvedenej definície, je stanovený individuálne pre každý druh produktu MBSK+.


Druhy produktu Záruka MBSK+:


Pre osobné vozidlá Mercedes-Benz:

  • MBSK+ 12 mesiacov (do 100 000 km)
  • MBSK+ 48 mesiacov (do 100 000 km)
  • MBSK+ 24 mesiacov (do 120 000 km)
  • MBSK+ 24 mesiacov (do 160 000 km)
  • MBSK+ 24 mesiacov (do 250.000 km)
  • MBSK+ 48 mesiacov (do 160 000 km)

Ponuka platí na vozidlá k priamemu odberu do 30. 6. 2018 a nevzťahuje sa na vozidlá: nová Trieda A, nová CLS, nová generácia Triedy C a nová Trieda G.

Všetky sumy sú uvedené vrátane DPH. V cene vozidla je zahrnutý štandardný balík benefitov Mercedes-Benz, ako napríklad údržba a ošetrenie (práca a predpísané náplne) po dobu 6 rokov alebo do 160 000 km či 20-minútová bezplatná prehliadka.

Odporučiť stránku