Vyhľadávanie

Servisná zmluva Mercedes-Benz.

Podrobnosti servisnej zmluvy

Servisná zmluva Compact M

  • Kompletná údržba vozidla v rozsahu prác predpísaných výrobcom vozidla podľa údržbového listu a servisnej knižky, vrátane výmeny olejov.
  • Predĺžená záruka na motor po dobu trvania zmluvy (skriňa motora, kľukový mechanizmus, rozvody, čerpadlo chladiacej kvapaliny)

Servisná zmluva Compact plus M

  • Kompletná údržba vozidla v rozsahu prác predpísaných výrobcom vozidla podľa údržbového listu a servisnej knižky, vrátane výmeny olejov.
  • Opravy alebo výmeny prevádzkou opotrebiteľných dielov, akými sú brzdové kotúče, brzdové platničky, klinový remeň, gumičky stieračov.
  • Predĺžená záruka na motor po dobu trvania zmluvy (skriňa motora, kľukový mechanizmus, rozvody, čerpadlo chladiacej kvapaliny)

Servisná zmluva Excellent

  • Kompletná údržba vozidla v rozsahu prác predpísaných výrobcom vozidla podľa údržbového listu a servisnej knižky, vrátane výmeny olejov.
  • Opravy alebo výmeny prevádzkou opotrebiteľných dielov (napr.: brzdy, tlmiče, výfuk atď.).
  • Opravy porúch spôsobených chybou materiálu alebo výrobnou chybou, po uplynutí záruky poskytovanej výrobcom vozidla.
  • Pokrytie nákladov na výmenu agregátov vozidla, pokiaľ nie je možná oprava.

Príklad servisnej zmluvy:

Vozidlo: Mercedes-Benz Actros, 1844 LS
Použitie: Medzinárodná diaľková doprava
Dĺžka trvania zmluvy: 72 mesiacov
Očakávaný ročný prejazd: 110 000 km
Účinnosť zmluvy končí pri: 660 000 km
Druh zmluvy Sadzba za 1 km [1] Mesačný poplatok [1]
Compact M 0,0060 € 55,00 €
Compact Plus M 0,0116 € 116,00 €
Excellent 0,02742 € 274,20 €
[1] Ceny sú uvedené bez DPH.    

Kontakt:

Odporučiť stránku