Vyhľadávanie

10 rokov servis

1. Olejový servis

 • Výmena motorového oleja a olejového filtra 

2. Kontrola funkcií vozidla:

 • svetelných a zvukových zariadení a smeroviek
 • vonkajšieho a vnútorného osvetlenia vozidla
 • kontroliek združeného palubného prístroja
 • stieračov, ostrekovačov, zariadenia na čistenie svetlometov

3. Kontrola kvapalín:

 • chladiaceho systému motora vrátane ochrany proti korózii a zamrznutiu 
 • brzdového systému

4. Ďalšie úkony:

 • vynulovanie ukazovateľa servisného intervalu Assyst,
 • kontrola stavu pneumatík, správne nahustenie pneumatík vrátane rezervného kolesa, alebo kontrola Tirefit,
 • kontrola klinového/drážkového remeňa,
 • kontrola stavu batérie vozidla
 • kontrola opotrebovania brzdových platničiek, kotúčov a obložení

Ceny servisných balíkov

Uvedené ceny sú vrátane DPH.

Servisné úkony nie sú odstraňovanie škôd spôsobených nehodou alebo násilím, neprimeraným zaobchádzaním s vozidlom, napríklad prekročenie záťaže, otáčok motora, nedodržanie návodu na obsluhu, zmenami na vozidle prevádzaných treťou osobou, používaním neoriginálnych ND a príslušenstva, prevádzanie všetkých opráv, nutných pri obvyklom spôsobe používania vozidla v dôsledku opotrebenia (brzdové obloženie, spojka, drážkový remeň, spojovacie tyče riadenia, guľové čapy...), výmena poškodených skiel vozidla, výmena pneumatík a diskov, ako i vyvažovanie kolies, všetky opatrenia pri dlhšom vyradení vozidla z prevádzky a neskorším uvedením do prevádzky, ako i tým spôsobené škody (akumulátor, pneumatiky...), náklady na odťah, oprava cudzích nadstavieb a prídavných nadstavieb, dovybavenie a prevybavenie na základe zákonných predpisov a predpisov poisťovní (alarm, imobilizér), opravy a úpravy laku, dopĺňanie prevádzkových náplní (motorový olej, náplň do ostrekovačov, brzdová kvapalina...

Odporučiť stránku