Vyhľadávanie

To najlepšie pre najlepších
Požičovňa vozidiel Mercedes-Benz
Pre zákazníkov Motor-Car Bratislava a Mercedes-Benz Slovakia

Výnimoční zákazníci si zaslúžia výnimočnú starostlivosť. Preto teraz prinášame jedinečnú možnosť krátkodobého a dlhodobého prenájmu vozidiel Mercedes-Benz za výhodných podmienok už od 50 € na deň vrátane DPH. Požičovňa vozidiel je určená výhradne pre zákazníkov spoločností Motor-Car Bratislava a Mercedes-Benz Slovakia.

Výhody pre vás:

 • Prevzatie vozidla bez zloženia zálohy len s vodičským preukazom
 • Platba až pri vrátení vozidla za skutočnú dobu prenájmu
 • Možnosť pohybu po celej Európskej únii
 • Vozový park s najnovšími generáciami vozidiel Mercedes-Benz

Cenník prenájmu vozidiel

Maximálny počet najazdených kilometrov:

 • týždeň: 1000 km
 • víkend: 500 km
 • deň: 150 km
 • v prípade prekročenia maximálneho stanoveného limitu bude účtovaný poplatok 0,40€ (s DPH) za každý kilometer navyše

Získajte až 30% zvýhodnenie pri zapožičaní viacmiestneho vozidla.

Maximálny počet najazdených kilometrov v prípade balíkových cien:

 • týždeň: 1300 km
 • víkend: 1000 km
 • v prípade prekročenia maximálneho stanoveného limitu bude účtovaný poplatok 0,40€ (s DPH) za každý kilometer navyše

Kontaktujte nás

Podmienky požičovne vozidiel

Prevzatie a vrátenie vozidla
Táto služba je určená výhradne existujúcim zákazníkom spoločnosti Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. a Mercedes-Benz Slovakia, s. r. o. Zákazník pri preberaní vozidla musí vždy predložiť platný vodičský preukaz. Zákazník preberá aj odovzdáva vozidlo s plnou nádržou v ktorejkoľvek pobočke spoločnosti Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. Náklady na pohonné hmoty nie sú zahrnuté v cene prenájmu. V prípade nedotankovania vozidla pred vrátením bude účtovaný poplatok 1,90 EUR s DPH za jeden liter pohonných hmôt.

Spôsob platby
Za prenájom vozidla sa platí pri vrátení vozidla za skutočný počet prenajatých dní v hotovosti alebo platobnou kartou.

Záloha za vozidlo
Za prenájom ktoréhokoľvek z ponúkaných vozidiel nie je potrebné zložiť žiaden depozit.

Obdobie a ceny prenájmu
Minimálna dĺžka prenájmu je 24 hodín. Ceny sú kalkulované podľa platného cenníka a dĺžky prenájmu v EUR na vozidlo a deň. V cene prenájmu je zahrnuté: výmena vozidla v prípade poruchy, asistenčné služby, služby spojené s likvidáciou prípadnej poistnej udalosti, povinné zákonné poistenie, havarijné poistenie v SR aj v zahraničí, pravidelná údržba vozidla, kontrolné prehliadky, olej a iné prevádzkové náplne okrem pohonných hmôt, diaľničná známka platná na území Slovenskej republiky, zimné pneumatiky v zimnej sezóne. V cene nie sú zahrnuté výdavky spojené s prípadnou cestou do zahraničia. Vypožičiavateľ znáša všetky pokuty alebo iné sankcie uložené orgánmi na to oprávnenými v súvislosti s prevádzkou vozidla.

Cesta do zahraničia
S prenajatým vozidlom je možné pohybovať sa na celom území Európskej únie.

Poistenie a spoluúčasť
Vozidlá sú havarijne poistené. V prípade poškodenia vozidla je spoluúčasť zákazníka 5 % z výšky škody, minimálne 200,00 EUR. Pri vzniknutej škode zákazník uhradí túto spoluúčasť alebo prípadné škody v skutočnej výške, ak je suma náhrady za škody nižšia ako 200,00 EUR, v rámci platby za prenájom vozidla.

Nárok na náhradné vozidlo z PZP vinníka

 • Poisťovňa vinníka preplatí poškodenému náklady spojené s prenájmom náhradného vozidla v prípade poistnej udalosti. Poistné plnenie je ponížené o náklady, ktoré by vznikli použitím vlastného motorového vozidla = amortizácia.
 • Poistné plnenie je podmienené nahlásením poistnej udalosti zo strany vinníka, so všetkými náležitosťami (správa o nehode, policajný záznam). 

Doplnkové poistenie Náhradného vozidla ku KASKO poisteniu

 • Toto pripoistenie si zákazník uplatňuje v prípade, že nemá vinníka pri vzniku poistnej udalosti.
 • Týmto pripoistením sa poskytuje klientovi možnosť požičať si vozidlo na dobu nevyhnutnú na opravu poškodení na vozidle, ktoré vznikli v dôsledku poistnej udalosti.
 • Náklady spojené s prenájmom vozidla prepláca poisťovňa. Poistné plnenie je ohraničené maximálnou výškou poistného plnenia za jeden deň prenájmu náhradného vozidla a maximálnym počtom dní prenájmu náhradného vozidla, ktoré sú dohodnuté v poistnej zmluve.
 • Maximálny počet dní možných dohodnúť v poistnej zmluve je 5 alebo 10 a maximálna výška poistného plnenia na jeden deň je 49,79 €, 66,39 €, 82,98 € s DPH
 • Poistné plnenie sa poskytuje v priebehu jedného poistného roka 1x. 

Odporučiť stránku