Vyhľadávanie

Magazín Hviezdy ciest

Magazín spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, s. r. o.

Ročník XI Pre Mercedes−Benz Slovakia, s. r. o., pripravuje Samuel Consulting Group, s. r. o.
Objednávky inzercie:  
Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o.
Tuhovská 5
Bratislava 831 07
Telefón: + 421 2 4929 4960,
+ 421 2 4929 4919
Fax: + 421 2 4929 4929
E-mail: info@mercedes-benz.sk
 
ENTER AD, s.r.o. Telefón: + 421 2 5463 0748
0907 718 753
Fax: + 421 2 5463 0754
E-mail: hviezdyciest@enter-ad.com
 
Samuel Consulting Group, s. r. o.
Panenská 1
811 03 Bratislava
Telefón: + 421 905 647 042
Fax: + 421 2 4564 6544
E-mail: skorna@scg.sk
 
Grafická úprava a layout: Tlač:
NEWS.sk, s.r.o. Slovenská Grafia, a.s.
ISSN 1335-8812
 
Rozširuje:  
MEDIAPRINT − KAPA PRESSEGROSSO, a.s.  

Kopírovanie alebo rozširovanie magazínu, prípadne jeho častí, výhradne s povolením vydavateľa.

Odporučiť stránku