Vyhľadávanie

Našou koncepciou je výroba v harmónii so životným prostredím

Redukcia priamych a nepriamych emisií CO2

Do roku 2012 chceme znížiť emisie CO2 z výroby na vozidlo o 20 percent v porovnaní s rokom 2007. Úspech bude súhrnom množstva jednotlivých krokov, napríklad

  • Využívanie geotermálnej energie v rámci celostnej koncepcie na vyhrievanie a ochladzovanie novej výrobnej haly v Rastatte. Úspora emisií CO2: približne 2 600 ton ročne;
  • Optimalizácia vykurovania, chladenia a vetrania budov novými zariadeniami s nižšími emisiami. Miera vetrania nižšia v priemere o 23 percent znamená o 30 000 megawatthodín menej tepla a 22 000 megawatthodín menej elektrickej energie ročne. Úspora emisií CO2: približne 19 500 ton ročne;
  • Generovanie CO2-neutrálnej elektrickej energie fotovoltaickými zariadeniami vo viacerých lokalitách.

Znižovanie emisií rozpúšťadiel

Úspora prírodných zdrojov a odpadu

Odporučiť stránku