Vyhľadávanie

Z lásky k hviezde

Masao Kozu kreslí už viac ako 55 rokov automobily značky Mercedes-Benz

List spečatil osobitný vzťah

5 000 kresieb od roku 1956

Za odmenu Silver Star Award

Päť týždňov v múzeu

Od dýzového motora až po hviezdu Mercedes

Odporučiť stránku