Vyhľadávanie

Príspevok na kúpu elektromobilu

Základné informácie o príspevku na kúpu elektromobilu

Formou častých otázok a odpovedí ponúkame najdôležitejšie informácie pre žiadateľov o príspevok:

spolu po registrácii 1. rok 2. rok
BEV (čisto elektrický pohon) 5.000 EUR 2.000 EUR 1.500 EUR 1.500 EUR
PHEV ( plugin hybridný pohon) 3.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR

Aké sú ďalšie podmienky vyplatenia celej sumy?
Vozidlo musí byť minimálne po dobu dvoch rokov evidované vo vozidlovom parku SR. Kontrolný mechanizmus toho, či vozidlo je v evidencii, bude vykonávaný v úzkej spolupráci s Prezídiom policajného zboru – evidencia vozidiel.

Kde sa o podporu možno uchádzať?
Stačí navštíviť autorizovaných predajcov vozidiel na Slovensku. O možnosti príspevku sú informovaní a poznajú podmienky a proces registrácie.

Aký je proces registrácie?
Proces registrácie a vyplácania príspevku administruje Zväz automobilového priemyslu SR. Ak na otázky nie je možné nájsť odpoveď v tomto texte, treba ich adresovať ZAP SR (odkaz nižšie).

Ambíciou je, aby bol proces čo najjednoduchší. ZAP SR má skúsenosti z projektu známeho ako „šrotovné“. Dôležitou informáciou je fakt, že príspevok si predajca automaticky neodráta zo zaplatenej sumy ako zľavu, ale musí sa o neho uchádzať zákazník. Ten si ho po vyplatení sumy za vozidlo, môže vzápätí nárokovať na svoj účet po splnení podmienok.

Postup:

  • Objednávka vozidla – zákazník si objedná vozidlo prostredníctvom autorizovanej siete predajcov, predajca objednáva vozidlo u výrobcu/zástupcu výrobcu (importéra)
  • Rezervácia prostriedkov – importér vykoná rezerváciu prostriedkov na konkrétne vozidlo (VIN číslo), pričom výrobca garantuje technické parametre vozidla tak, že vozidlo plní parametre na podporu. O rezervácii /vinkulácii prostriedkov dostane importér potvrdenie.
  • Dodávka a zaregistrovanie vozidla – po dodaní, predaji a registrácii vozidla uzavrie vlastník vozidla a ZAP SR právny vzťah, na základe ktorého ZAP SR vyplatí vlastníkovi vozidla následne prvú splátku. 

Odporučiť stránku